Toplam Ödev: 480 Aktif Ziyaretçi: 7

Coğrafya Ödevleri

Sonuçlar: "Coğrafya" kategorisi için toplam 79 ödev bulundu

1. Ulaştırmanın Fonksiyonları ve Ulaştırma Sistemlerinin Özellikleri - Kategori: Coğrafya (Hit: 0)
    Ulaştırma Sistemlerinin Özellikleri, Ulaştırma ve Toplumsal Kalkınma İlişkisi, Ulaştırmanın Ekonomik Fonksiyonları, Ulaştırmanın Sosyal Fonksiyonları, Ekonominin Politik Fonksiyonları ve Ulaştırmanın önemini anlatan kaliteli bir ödevdir. Ödevin devamını görmek için ödevi indiriniz. Üyeliksiz ve ücretsiz ödev indirebilirsiniz. Ödev sitesi odeviniz.com sunar.
    ulastirmanın fonksiyonları, ulaştırma ekonomisi, ulaştırma toplumu, ulaştırma sosyalliği, ulaştırma sistemleri, ulaştırmanın önemi, ödev, ödev indir, ödev sitesi,
2. Ay'sız, Uydusuz Dünya Nasıl Olurdu ? - Kategori: Coğrafya (Hit: 0)
     Bazen hilal bazen dolunay bazen de yarımay olarak gökyüzünü süsleyen Ay, öteden beri vardır ve gelecekte de var olacaktır. Ay gökyüzünde güzel bir manzara oluşturması dışında, Dünyadaki gelgit olaylarının, Ay ve Güneş tutulmalarının oluşmasını sağlar ve uzay araştırmalarında önemli bir basamak oluşturur. Acaba Ay’sız Dünya nasıl olurdu? Uydusuz dünya nasıl olurdu? Dünyanın uydusu ay olmasaydı neler olurdu ? Dünyanın uydusu ay ne işe yarar ? Uydunun görevleri gibi konuları öğrenebileceğiniz öğretici bir coğrafya ödevi indirin ve arzu ederseniz ödevin üzerinde değişiklik yapın. Ödevi indirmek için odeviniz.com adresi yeterlidir.
    aysız dünya, uydusuz dünya, ayın faydaları, uydunun faydaları, uydumuz olmasaydı, dünyamızın uydusu, ayın faydaları, ödev indir, ödev,
3. Yeraltı Sularının Gizemleri - Kategori: Coğrafya (Hit: 0)
    Willard Moore ve yeraltı suları konulu bir ödevdir. Moore adında biri yeraltı sularının gizemlerini araştırmak üzere yola çıkar ve bütün tecrübelerini, bütün gizemleri açığa çıkarmaya çalışır. Moore deneyimleri ödevin içinde yer almaktadır. Coğrafya ödevlerinin adresi ödeviniz.com da ücretsiz ödev indirebilirsiniz.
    yeraltı suları, suların gizemleri, nehirlerin gizemleri, mağaraların gizemleri, yeraltı sularının gizemi, moore deneyimleri, moore araştırmaları, coğrafya ödevleri, coğrafya, ödev, ödev sitesi, ödevler, ödev indir,
4. Maden Zenginliğinin Ülke Ekonomisine Etkileri - Kategori: Coğrafya (Hit: 0)
    Bugün, ulus ötesi sermayenin uygulamaya çalıştığı küresel programın gölgesinde tek kutuplu bir dünyada yaşamaktayız. Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası örgütler aracılığıyla egemen kılınmaya çalışılan değerler; yoksulluğa, eşitsizliklere, savaşlara, soykırımlara ve çevresel felaketlere yol açmaktadır. Bu süreçte zengin ülkeler daha zenginleşmekte, yoksul ülkeler daha da yoksullaşmaktadır. Eşitsizlik ve yoksulluk, ülkelerin ekonomik ve siyasal bağımlılıklarına yol açmaktadır.
    yeraltı madenleri, maden nedir, maden gelirleri, ülkenin madenleri, maden ekonomi,maden zenginliği,türkiye madenleri,ödev sitesi, maden ödevi
5. Dağ oluşumu - Kategori: Coğrafya (Hit: 56)
    dağ oluşumu hakkında
    
6. Doğal Afetler - Kategori: Coğrafya (Hit: 349)
    A) JEOLOJİK AFETLER B) METEOROLOJİK AFETLER Doğada hiçbir şey durağan değildir. Gerçekte doğa, düzenli değişimlere sahiptir. Bu değişimler bazen önceden tahmin edilebilir gelişmelerdir veya mevsimsel hava koşullarında olduğu gibi normal bir döngüsel olaylar dizisidir. Buna rağmen büyük çoğunluğu önceden tahmin edilememektedir. Önceden tahmin edilemeyen bir olay meydana geldiğinde ve bu olay olağanüstü bir özellik gösterdiğinde hem insanlar, hem de çevrenin diğer öğeleri için bir tehlike halini alır. Bu durumda, böylesi bir olay, doğal afet olarak tanımlanır. Doğal afet kavramının ortaya çıkışı ile ilgili bir diğer özellik ise, doğal bir çevrede varlığını sürdüren toplumların beklenmedik bir anda canlarının, mallarının ya da güvenliklerinin tehlikeye girmesi veya yok olmasıdır. Bunlar çığ, kıyı erozyonu, kuraklık, deprem, sel, sis, don, dolu, toprak kayması, yıldırım, kar, kasırga (tropikal siklon, tayfun), hortum, volkanik patlamalar, tsunami ve rüzgârdır. Bazı çevresel bozulmalar da bir afet nedeni olabilir veya bunların yayılmaları bir afetin ortaya çıkmasına sebep olabilir (sözgelimi, ormanların yok edilmesi ve çölleşme gibi ).
    Doğal afetler, Jeolojik Afetler, Meteorolojik Afetler
7. Akarsu Yapıları - Kategori: Coğrafya (Hit: 24)
    Türkiye akarsular bakımından şanslı bir ülkedir. Özellikle doğu ve güney komşularına göre zengin bir ülke sayılır. Akarsularımız uzunluk akıttıkları su miktarı (Debi), beslenme şekilleri ve su miktarının yıl içindeki değişimi (Rejim) bakımından farklı özellikler gösterir. Ancak Türkiye akarsuları bütünüyle düşünüldüğü zaman bazı ortak yönleri ortaya çıkar.
    Akarsu, Akarsu Şekilleri
8. İtalya - Kategori: Coğrafya (Hit: 60)
    Resmi Adı : İtalya Cumhuriyeti Başkenti ve Nüfusu : Roma ( Toplam Yüzölçümü : 301.268 km2 Toplam Nüfus : 57.580.000 Resmi Dili : İtalyanca Dini : %85 Katolik, %13 Protestan, %2 Musevi Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Para Birimi : Liret Bağımsızlık : M.Ö. 595’dır. Devlet Başkanı : Cumhurbaşkanı Hükümet Başkanı : Başbakan
    İtalya, Dini, Dili, Para bilimi
9. Marmara Bölgesinin Türkiye Ekonomisne Etkisi - Kategori: Coğrafya (Hit: 14)
    (A-1)Coğrafi konum Marmara Bölgesi,Türkiye'nin coğrafi bölgelerinden biri; yaklaşık 62 000 kilometre kare; 13 milyona yakın nüfus(1990). Marmara Denizi çevresinde yer alan Trakya topraklarının tümüyle Anadolu'nun kuzey-batı kesmini kaplayan bölge, doğuda dik yamaçlarla belirlenen Anadolu Platosu,kuzeyde Karadeniz ve Bulgaristan, batıda Yunanistan ve Ege Denizi, güneyde Uludağ ve Kaz Dağı ile sınırlıdır. Bölge doğal ve beşeri özelliklerine göre dört bölüme ayrılır.(Yıldız Dağları,Ergene,Güney Marmara,Çatalca-Kocaeli bölümleri)
    Marmara Bölgesi, Türkiye Ekonomisine Etkisi
10. Depremler Ve Türkiye'de Depremler - Kategori: Coğrafya (Hit: 104)
    DEPREMLER VE TÜRKİYE’DE DEPREMLER Deprem: Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir. Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
    Depremler, Türkiyede Depremler
11. Komşu Ülkeler - Kategori: Coğrafya (Hit: 25)
    TÜRKİYE’NİN EKONOMİK, SİYASİ VE KÜLTÜREL İLİŞKİDE BULUNDUĞU KOMŞU ÜLKELER Dünya’da ve bulunduğu bölgede önemli bir ülke olan Türkiye, komşularıyla ekonomik, siyasal ve kültürel yönden köklü ilişkilere sahiptir. Bu ilişkilerin kökleri tarihin derinliklerine kadar uzanır.Çünkü doğu ve güney komşularının bir kısmıyla asırlardır aynı devletin çatısı altında bulunmanın kazandırdığı bazı ortak kültürel paydalar olmuştur.
    Komşu,Ülkeler
12. Yeraltı Su Kaynakları - Kategori: Coğrafya (Hit: 28)
    YER ALTI SU KAYNAKLARI ( MADEN SULARI ) Yüzey sularının yer altına sızarak tabakalar arasındaki boşluklarda ya da geçirimsiz tabaka üstündeki geçirimli tabakada birikmesine yer altı suyu denir. Sızma olayı sonucu yer altında depolanan bu suların yer yüzüne kendiliğinden çıktığı yerlere ise kaynak denir. Kaynak suları, kışın ılık, yazın soğuk olurlar. Başlıcaları aşağıda sıralanmıştır.
    Yeraltı,Su Kaynakları
13. Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası - Kategori: Coğrafya (Hit: 7)
    TÜRKİYE'NİN FİZİKİ COĞRAFYASI TÜRKİYE FiZİKİ COĞRAFYASININ ANA ÇİZGİLERİ Türkiye'nin fiziki coğrafya özelliklerini, başka bir ifade ile, yer yuvar üzerinde insanın yaşadığı bir mekan olarak doğal şartlarını ana çizgileri ile belirlemekte çoğu, yurdumuzun matematik ve özel coğrafi konumunun sonuçlarına indirgenebilen bir dizi etken başlıca rolü oynar. Bu fiziki ortam etken ve etkilerinin prehistorik çağlardan beri bütün tarih boyunca bu topraklar üzerinde yaşamış toplumların yerleşme alanlarını, beşeri ve iktisadi faaliyetlerini, kültürel gelişmelerini
    Türkiye, Fiziki,Coğrafya
14. Okyanus Akıntıları - Kategori: Coğrafya (Hit: 19)
    OKYANUS AKINTILARI A-Tropikler Arasındaki Akıntı Sistemleri Okyanuslarda tropikler arasında bulunan akıntıların teşekkülü ve doğrultuları muson ve alize rüzgarlarına bağlıdır. Hint Okyanusunda Akıntılar Hint okyanusunda rüzgarların akıntı teşekkülü üzerindeki rolü bariz şekilde görülmektedir. Bu okyanusta akıntıların doğrultuları ve hızları yaz ve kış musonlarına uygun olarak değişir.
    okyanus,Akıntıları
15. Türkiye'deki Kaplıcalar ve Maden Suları - Kategori: Coğrafya (Hit: 16)
     Ilıca olarak da bilinir, maden sularından yararlanma amacıyla kaynarcaların çevresinde kurulan tesislere verilen genel addır. Araştırmalar sonucunda çeşitli hastalıkların tedavisine yardımcı oldu- ğu anlaşılan mineral iyonlarıyla yüklü maden sularının oluşumuna ilişkin değişik görüşler vardır. Bu görüşlerden biri, çatlaklardan sızan yerüstü sularının, yolu üzerindeki minarelleri eriterek derinlerdeki ısınmış katmanlara ulaştığı ve buradaki sıcaklığın etkisiyle buharlaşıp yoğunlaşarak yeryüzüne geri döndüğü biçimindedir.
    Türkiye,kaplıca,maden suyu, pamukkale
16. Coğrafi Bölgeler - Kategori: Coğrafya (Hit: 15)
    KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Yurdumuzun kuzeyinde, Sakarya’nın doğusundan Gürcistan’a kadar Karadeniz’e paralel olarak bir şerit gibi uzanır. Gürcistan, D. Anadolu, İç Anadolu ve Marmara Bölgeleriyle ve adını aldığı deniz ile komşudur. ALANI VE NÜFUSU: Gerçek alanı olan 143.537 Km2 ile Türkiye topraklarının %18’ini kaplar. Alan bakımından 3. Büyüklükteki bölgemizdir. Bölge Doğu-Batı doğrultusunda 1400 Km, Kuzey-Güney doğrultusunda 100-200 Km ile bir şeride benzer. Nüfusu 2000 sayımına göre 8.4 milyondur. Nüfus yoğunluğu Km2’ye 59 kişidir. Bu Türkiye ortalamasının altındadır. (Türkiye ortalaması Km2’ye 83 kişi)
    coğrafi, bölgeler,karadeniz, marmara,ege